Buddhismus kvíz: Kolik víte o této starobylé náboženství?

svbd
219
Buddhismus kvíz: Kolik víte o této starobylé náboženství?
Vítejte u našeho kvízu o buddhismu! Buddhismus je náboženství, které vzniklo v Indii před více než 2500 lety a postupně se rozšířilo do celého světa. Buddhismus se nezaměřuje na uctívání bohy, ale na cestě k osvobození a osvobození od utrpení. V tomto kvízu se dozvíte základní informace o buddhismu, jeho učení a tradicích. Připravte se na zajímavou a poučnou zábavu!

Jaké jsou čtyři vznešené pravdy v buddhismu?

Čtyři vznešené pravdy jsou čtyři cesty

Čtyři vznešené pravdy jsou čtyři ctnosti

Čtyři vznešené pravdy jsou čtyři principy

Čtyři ušlechtilé pravdy jsou čtyři vlastnosti

Kdo založil Buddhismus?

Gautama Buddha

Šákjamuni Buddha

Siddhártha Gautama

Tathagata Buddha

Jaký je konečný cíl buddhismu?

Osvícení

Karma

Mokša

Samsara

Jaké jsou tři univerzální pravdy v buddhismu?

Tři univerzální pravdy jsou nestálost, utrpení a ne-já

Tři univerzální pravdy jsou nestálost, prázdnota a nirvána

Tři univerzální pravdy jsou Karma, soucit a moudrost

Tři univerzální pravdy jsou Dharma, Sangha a Buddha

Jak se jmenuje buddhistické písmo?

Tao Te Ťing

Bhagavadgítě

Dhammapada

sútra

Jaká je střední cesta v buddhismu?

Střední cesta je Osminásobná cesta

Střední cesta jsou čtyři vznešené pravdy

Střední cesta je vyhýbání se extrémům

Střední cesta je cestou umírněnosti

Jak se jmenuje buddhistický symbol vesmíru?

Om

Mandaly

Lotus

Hamsa

Jaký je význam sochy Buddhy v buddhismu?

Socha Buddhy symbolizuje učení Buddhy

Socha Buddhy symbolizuje fyzickou podobu Buddhy

Socha Buddhy symbolizuje dosažení osvícení

Socha Buddhy symbolizuje dosažení nirvány

Jak se nazývá Buddhistická meditační praxe?

Jóg

Vipassana

Tai Chi

Zazen

Jaká je Osminásobná Cesta v buddhismu?

Osminásobná cesta je cestou k osvícení

Osminásobná cesta je cestou k nirváně

Osminásobná cesta je cestou k ukončení utrpení

Osminásobná cesta je cestou k osvobození

Jaký je význam kola dharmy v buddhismu?

Kolo dharmy symbolizuje cestu k osvícení

Kolo dharmy symbolizuje učení Buddhy

Kolo dharmy symbolizuje cyklus narození a smrti

Kolo dharmy symbolizuje cyklus reinkarnace

Velmi působivé!

Buddhismus dobrým skóre v kvízu. Vaše výsledky ukazují, že máte hluboké znalosti a uznání pro toto náboženství a jeho učení.

Stále existuje prostor pro zlepšení!

Je v pořádku, pokud jste v tomto kvízu neudělali tak dobře, jak jste doufali. Je důležité si uvědomit, že každý má prostor pro zlepšení a je to skvělá příležitost naučit se něco nového. Udělejte si čas na prostudování materiálu a zkuste to znovu. S praxí a obětavostí to příště zvládnete lépe. Nevzdávej to!

Jaké jsou čtyři vznešené pravdy v buddhismu?
1 / 11
Kdo založil Buddhismus?
2 / 11
Jaký je konečný cíl buddhismu?
3 / 11
Jaké jsou tři univerzální pravdy v buddhismu?
4 / 11
Jak se jmenuje buddhistické písmo?
5 / 11
Jaká je střední cesta v buddhismu?
6 / 11
Jak se jmenuje buddhistický symbol vesmíru?
7 / 11
Jaký je význam sochy Buddhy v buddhismu?
8 / 11
Jak se nazývá Buddhistická meditační praxe?
9 / 11
Jaká je Osminásobná Cesta v buddhismu?
10 / 11
Jaký je význam kola dharmy v buddhismu?
11 / 11

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.