Jste tak tolerantní, jak si myslíte?

Lee
1770
Jste tak tolerantní, jak si myslíte?
Tolerance v komunikaci podporuje porozumění ostatním lidem a umožňuje předcházet konfliktům. Test komunikační tolerance nabízený společností Boyko V.V. vám pomůže určit, zda máte slabá místa v komunikaci s ostatními a zda je v této věci nutné se zdokonalovat. Jsi připraven? Vyjádřete svůj názor na 45 jednoduchých prohlášení a získejte svůj výsledek!

Malí lidé mi většinou lezou na nervy.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Naštvaní, neklidní lidé mě otravují.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Je pro mě těžké snést hlučné dětské hry.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Původní nestandardní lidé mi obvykle dali zuby na hranu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Osoba, která se v každém ohledu zdá dokonalá, by mě varovala.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nepochopitelný partner konverzace mě obvykle vyrušuje z rovnovážného stavu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Velcí mluvčí mě dráždí.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nerad mluvím se spolucestujícími, kteří se ujímají iniciativy, když jsem ve vlaku nebo v letadle.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nerad bych hovořil s náhodným spolucestujícím, který mi byl druhý ve znalostní a kulturní úrovni.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Je pro mě těžké dospět k porozumění s partnery jiné intelektuální úrovně.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Moderní mladí lidé vytvářejí nepříjemný dojem ze svého vzhledu (účes, kosmetika a oblečení).

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Někteří lidé mi dávají nepříjemný pocit z jejich nedostatku kultury.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nemám rád kolem sebe zástupce určitých národností.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Existuje typ mužů nebo žen, které nesnesu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nesnáším jednání s nedostatečně kvalifikovanými obchodními partnery.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Věřím, že hrubí lidé si zaslouží stejný přístup.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Je pro mě těžké utajit skutečnost, že se mi nějaká osoba nelíbí.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Lidé, kteří se snaží dostat ve sporech, mě otravují.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nemám rád sebevědomé lidi.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Obvykle se nemůžu zdržet poznámky naštvaného nebo nervózního člověka, který tlačí ostatní v dopravě.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Mám ve zvyku moralizovat ostatní.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Jsem pobouřen lidmi, kteří nebyli vychováni.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Často se přistihnu, jak se snažím vzdělávat ostatní.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Neustále dělám poznámky k ostatním lidem.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Rád šéfuji svým příbuzným.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Staří lidé, kteří používají městskou dopravu nebo jdou nakupovat ve špičce, mě otravují.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Žít s cizincem v jednom hotelovém pokoji je pro mě skutečným mučením.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Když partner nějak nesouhlasí s mým postavením, obvykle mě to dráždí.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Jsem netrpělivý, když lidé vyjádří své námitky proti mým slovům.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Dráždí mě, když můj partner pracuje s jeho vůlí v rozporu s tím, co chci.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Obvykle doufám, že moji pachatelé dostanou to, co si zaslouží.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Grumpiness je proti vlasům.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Vzpomínám si na přestupky způsobené těmi, které si vážím nebo vážím po dlouhou dobu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Jeden by neměl odpouštět kolegům nemotorné vtipy.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Pokud můj obchodní partner neúmyslně ublíží mým citům, budu na něj mít pořád břicho.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Odsuzuji lidi, kteří pláčou někomu na rameni.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Interně nevyhlížím přízeň kolegů (přátel), kteří začnou vyprávět o svých nemocech, když k takové příležitosti dojde.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Snažím se vyhnout konverzaci, když si někdo začne stěžovat na svůj rodinný život.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Obvykle poslouchám přiznání svých přátel bez velké pozornosti.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Někdy rád obtěžuji některé ze svých příbuzných nebo přátel.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Je pro mě zpravidla těžké dělat ústupky partnerům.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Je pro mě těžké vycházet s lidmi, kteří mají špatnou náladu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Obvykle se v práci stěží přizpůsobuji novým partnerům.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Zdržuji se jednání s několika podivnými osobami.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Nejčastěji z principu stojím rychle, i když chápu, že má můj partner pravdu.

Nepravdivé

Někdy, do jisté míry věrné

Často platí ve větší míře

Pravda na nejvyšší úrovni

Vysoká míra tolerance

Máte dobrý vztah s jakýmikoli lidmi, jako je spravedlivý sluch a pomoc jim, přijímáte zvláštnosti a zvláštnosti ostatních. Je pro vás celkem snadné pracovat s lidmi v oblastech vzdělávání, medicíny a služeb. Vždy se snažíte minimalizovat počet konfliktů a hledat kompromisy, kdykoli je to možné. Chápete, že všichni lidé jsou různí a že nemá smysl snažit se je omezovat jakýmikoli normami. Sdílejte test s přáteli a zjistěte jejich postoj k ostatním!

Střední stupeň tolerance

Snažíte se vyhnout konfliktům, ale někdy si raději nechejte svůj konec. Obecně vám nevadí, jak vypadají ostatní lidé a co dělají - zvláště pokud vás nevyrušují. Jste vždy připraveni naslouchat a podporovat přátele, pokud chápete, že takový vztah spojuje lidi. Sdílejte test s přáteli a zjistěte jejich postoj k ostatním!

Nízký stupeň tolerance

Je pro vás obtížné vycházet s lidmi dobře, protože určitě víte, že jste jediní, kdo má spravedlivý názor. Jak mohou ostatní s touto skutečností nesouhlasit ?! Kromě toho jste velmi obezřetní při hodnocení vzhledu ostatních lidí. Sotva omluvíte chyby, i když jsou neúmyslné. Neustále se snažíte obrátit ostatní k vašim vlastním názorům a změnit jejich názory. Snažte se chovat k ostatním o něco měkčí, nezapomeňte, že jsme všichni lidé s vlastními názory a představami :) Sdílejte test s přáteli a zjistěte jejich postoj k ostatním!

Nulová tolerance

Váš život je plný konfliktů, protože nemůžete vnímat žádné rysy, které se od vás liší. Vzhled, myšlenky, nápady a činy - to vše by mělo co nejlépe odpovídat vašim ideálům. Jste absolutně neochotní omlouvat chyby, nemáte rádi, když ostatní lidé vyjadřují své emoce a neskrývají vaši nespokojenost. Pokuste se přijmout skutečnost, že všichni lidé jsou odlišní, a chovat se k nim o něco jemněji. V případě, že úroveň konfliktů zůstane vysoká, poraďte se s psychologem a pracujte na své komunikační toleranci. Sdílejte test s přáteli a zjistěte jejich postoj k ostatním!

Malí lidé mi většinou lezou na nervy.
Naštvaní, neklidní lidé mě otravují.
Je pro mě těžké snést hlučné dětské hry.
Původní nestandardní lidé mi obvykle dali zuby na hranu.
Osoba, která se v každém ohledu zdá dokonalá, by mě varovala.
Nepochopitelný partner konverzace mě obvykle vyrušuje z rovnovážného stavu.
Velcí mluvčí mě dráždí.
Nerad mluvím se spolucestujícími, kteří se ujímají iniciativy, když jsem ve vlaku nebo v letadle.
Nerad bych hovořil s náhodným spolucestujícím, který mi byl druhý ve znalostní a kulturní úrovni.
Je pro mě těžké dospět k porozumění s partnery jiné intelektuální úrovně.
Moderní mladí lidé vytvářejí nepříjemný dojem ze svého vzhledu (účes, kosmetika a oblečení).
Někteří lidé mi dávají nepříjemný pocit z jejich nedostatku kultury.
Nemám rád kolem sebe zástupce určitých národností.
Existuje typ mužů nebo žen, které nesnesu.
Nesnáším jednání s nedostatečně kvalifikovanými obchodními partnery.
Věřím, že hrubí lidé si zaslouží stejný přístup.
Je pro mě těžké utajit skutečnost, že se mi nějaká osoba nelíbí.
Lidé, kteří se snaží dostat ve sporech, mě otravují.
Nemám rád sebevědomé lidi.
Obvykle se nemůžu zdržet poznámky naštvaného nebo nervózního člověka, který tlačí ostatní v dopravě.
Mám ve zvyku moralizovat ostatní.
Jsem pobouřen lidmi, kteří nebyli vychováni.
Často se přistihnu, jak se snažím vzdělávat ostatní.
Neustále dělám poznámky k ostatním lidem.
Rád šéfuji svým příbuzným.
Staří lidé, kteří používají městskou dopravu nebo jdou nakupovat ve špičce, mě otravují.
Žít s cizincem v jednom hotelovém pokoji je pro mě skutečným mučením.
Když partner nějak nesouhlasí s mým postavením, obvykle mě to dráždí.
Jsem netrpělivý, když lidé vyjádří své námitky proti mým slovům.
Dráždí mě, když můj partner pracuje s jeho vůlí v rozporu s tím, co chci.
Obvykle doufám, že moji pachatelé dostanou to, co si zaslouží.
Grumpiness je proti vlasům.
Vzpomínám si na přestupky způsobené těmi, které si vážím nebo vážím po dlouhou dobu.
Jeden by neměl odpouštět kolegům nemotorné vtipy.
Pokud můj obchodní partner neúmyslně ublíží mým citům, budu na něj mít pořád břicho.
Odsuzuji lidi, kteří pláčou někomu na rameni.
Interně nevyhlížím přízeň kolegů (přátel), kteří začnou vyprávět o svých nemocech, když k takové příležitosti dojde.
Snažím se vyhnout konverzaci, když si někdo začne stěžovat na svůj rodinný život.
Obvykle poslouchám přiznání svých přátel bez velké pozornosti.
Někdy rád obtěžuji některé ze svých příbuzných nebo přátel.
Je pro mě zpravidla těžké dělat ústupky partnerům.
Je pro mě těžké vycházet s lidmi, kteří mají špatnou náladu.
Obvykle se v práci stěží přizpůsobuji novým partnerům.
Zdržuji se jednání s několika podivnými osobami.
Nejčastěji z principu stojím rychle, i když chápu, že má můj partner pravdu.

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.