Test Vývoje Softwaru: Kolik ví o programování?

Voldfm54Rev.2
290
Test Vývoje Softwaru: Kolik ví o programování?
Vítejte u našeho kvízu o vývoji softwaru! Tento kvíz je určen pro všechny, kteří se zajímají o vývoj softwaru a chtějí si ověřit své znalosti v této oblasti. Tímto kvízem se budeme věnovat různým aspektům vývoje softwaru, jako jsou například vývojové metody, programovací jazyky, nástroje pro vývoj a mnoho dalšího. Připravte se na zajímavé otázky a získejte, jak dobře se v té oblasti orientujete!

Co je vývoj softwaru?

Proces vývoje hardwaru

Proces vytváření softwarových programů

Proces budování robotů

Proces vývoje elektrických obvodů

Jaký je první krok v životním cyklu vývoje softwaru?

Plánování

Testování

Nasazení

Údržba

Jaká je role vývojáře softwaru?

Navrhovat a vytvářet softwarové programy

Údržba a aktualizace softwarových programů

Testování softwarových programů

Psaní dokumentace pro softwarové programy

Který programovací jazyk se používá pro vývoj aplikací pro Android?

Jáva

Python

RUB

C#

Který programovací jazyk se běžně používá pro vývoj webu?

Jáva

Python

RUB

optimalizace

Co je agilní vývoj softwaru?

Metodika vývoje softwaru, která klade důraz na Inkrementální vývoj a spolupráci

Metodika vývoje softwaru, která se zaměřuje na poskytování softwaru v jediném velkém vydání

Metodika vývoje softwaru, která klade důraz na testování a ladění

Metodika vývoje softwaru, která klade důraz na dokumentaci

Co je kontrola kódu?

Proces testování softwaru pro chyby a chyby

Proces analýzy a hodnocení kódu napsaného jiným vývojářem

Proces dokumentování softwarových funkcí a funkcí

Proces aktualizace softwaru pro opravu chyb a chyb

Co je správa verzí?

Proces testování softwaru pro chyby a chyby

Proces sledování změn softwarového kódu v průběhu času

Proces dokumentování softwarových funkcí a funkcí

Proces aktualizace softwaru pro opravu chyb a chyb

Co je to chyba?

Chyba nebo chyba v softwarovém kódu, která způsobuje neočekávané chování

Funkce softwaru, která zvyšuje jeho funkčnost

Typ Testování softwaru

Typ softwarové dokumentace

Co je softwarový rámec?

Sbírka předem napsaného kódu a knihoven, které poskytují základ pro vývoj softwarových aplikací

Dokument, který popisuje funkce a funkce softwaru

Typ Testování softwaru

Typ softwarové dokumentace

Jaký je účel testování softwaru?

Chcete-li najít chyby a chyby v softwarovém kódu

Pro zvýšení funkčnosti softwaru

Dokumentovat funkce a funkce softwaru

Aktualizace softwaru pro opravu chyb a chyb

Co je zpráva o chybě softwaru?

Dokument, který popisuje funkce a funkce softwaru

Typ Testování softwaru

Dokument, který identifikuje a popisuje softwarovou chybu nebo chybu

Typ softwarové dokumentace

Velmi působivé!

Gratulujeme k absolvování kvízu o vývoji softwaru! Vaše znalosti vývoje a programování softwaru jsou působivé a doufáme, že se vám líbilo zkoumání různých jazyků, rámců a nástrojů používaných při vývoji softwaru a poznávání principů a osvědčených postupů tohoto rychle se vyvíjejícího oboru.    

Stále existuje prostor pro zlepšení!

Je v pořádku, pokud jste v tomto kvízu neudělali tak dobře, jak jste doufali. Je důležité si uvědomit, že každý má prostor pro zlepšení a je to skvělá příležitost naučit se něco nového. Udělejte si čas na prostudování materiálu a zkuste to znovu. S praxí a obětavostí to příště zvládnete lépe. Nevzdávej to!

Co je vývoj softwaru?
1 / 12
Jaký je první krok v životním cyklu vývoje softwaru?
2 / 12
Jaká je role vývojáře softwaru?
3 / 12
Který programovací jazyk se používá pro vývoj aplikací pro Android?
4 / 12
Který programovací jazyk se běžně používá pro vývoj webu?
5 / 12
Co je agilní vývoj softwaru?
6 / 12
Co je kontrola kódu?
7 / 12
Co je správa verzí?
8 / 12
Co je to chyba?
9 / 12
Co je softwarový rámec?
10 / 12
Jaký je účel testování softwaru?
11 / 12
Co je zpráva o chybě softwaru?
12 / 12

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.