Kvíz o zpracování přijatého jazyka: Kolik víte o jazyce strojů?

Voldfm54Rev.2
209
Kvíz o zpracování přijatého jazyka: Kolik víte o jazyce strojů?
Zpracování přijatého jazyka (Natural Language Processing - NLP) je oblast umělecké inteligence, která se zabývá analýzou, porozumením a generováním lidského jazyka. Tato technologie umožňuje počitačům rozumět a interpretovat lidskou řečí, co má mnoho praktických aplikací, jako například chatboty, strojový překlad, uznání řečí a mnoho dalšího. V tomto kvízu se zaměříme na základní principy zpracování přijatého jazyka a testujeme vaše znalosti v této oblasti. Připravte se na otázky související se syntaxe, sémantiky, strojového učení a dalších klíčových konceptů NLP.

Co je zpracování přirozeného jazyka (NLP)?

Programovací jazyk

Technika používaná při ukládání dat

Obor informatiky a umělé inteligence

Metoda návrhu hardwaru

Který z následujících úkolů může NLP provádět?

Analýza obrázků

Rozpoznávání řeči

Překlady jazyků

Všechny výše uvedené

Která z následujících možností je příkladem NLP?

Siri na iPhone

Alexa od Amazonu

Google Translate

Všechny výše uvedené

Jaký je hlavní cíl NLP?

Umožnit počítačům porozumět lidskému jazyku

Vytvoření nového jazyka pro počítače

Zlepšit rychlost počítačového zpracování

Aby byly počítače odolnější

Jak se nazývá proces rozdělení textu na jednotlivá slova a jejich analýzy?

Tokenizace

Analýza

Plynout

Lemmatizace

Která z následujících možností je příkladem běžné knihovny NLP?

TensorFlow

PyTorch

NLTK

Všechny výše uvedené

Co je analýza sentimentu?

Analýza emocí za kusem textu

Analýza struktury textu

Analýza gramatiky části textu

Analýza přesnosti textu

Co se nazývá rozpoznávání entit?

Identifikace konkrétní entity, na kterou se část textu vztahuje (např. osoba, organizace nebo místo)

Identifikace sentimentu za kusem textu

Identifikace gramatické struktury textu

Identifikace slovní zásoby použité v textu

Které z následujících odvětví značně využívá NLP?

Zdravotnictví

Finance

Marketing

Všechny výše uvedené

Jak se nazývá proces nahrazování slov jejich základní formou?

Tokenizace

Analýza

Plynout

Lemmatizace

Jak se nazývá proces analýzy gramatické struktury věty?

Tokenizace

Analýza

Plynout

Lemmatizace

Která z následujících možností je příkladem aplikace NLP ve zdravotnictví?

Identifikace podvodných pojistných událostí

Analýza lékařských záznamů pro vzorce onemocnění

Zlepšení služeb zákazníkům ve zdravotnictví

Všechny výše uvedené

Velmi působivé!

Gratulujeme k absolvování kvízu o zpracování přirozeného jazyka! Vaše tvrdá práce a odhodlání se vyplatily a měli byste být hrdí na svůj úspěch. Pokračujte ve skvělé práci a pokračujte v učení a růstu v této vzrušující oblasti. Výborně!    

Stále existuje prostor pro zlepšení!

Je v pořádku, pokud jste v tomto kvízu neudělali tak dobře, jak jste doufali. Je důležité si uvědomit, že každý má prostor pro zlepšení a je to skvělá příležitost naučit se něco nového. Udělejte si čas na prostudování materiálu a zkuste to znovu. S praxí a obětavostí to příště zvládnete lépe. Nevzdávej to!

Co je zpracování přirozeného jazyka (NLP)?
1 / 12
Který z následujících úkolů může NLP provádět?
2 / 12
Která z následujících možností je příkladem NLP?
3 / 12
Jaký je hlavní cíl NLP?
4 / 12
Jak se nazývá proces rozdělení textu na jednotlivá slova a jejich analýzy?
5 / 12
Která z následujících možností je příkladem běžné knihovny NLP?
6 / 12
Co je analýza sentimentu?
7 / 12
Co se nazývá rozpoznávání entit?
8 / 12
Které z následujících odvětví značně využívá NLP?
9 / 12
Jak se nazývá proces nahrazování slov jejich základní formou?
10 / 12
Jak se nazývá proces analýzy gramatické struktury věty?
11 / 12
Která z následujících možností je příkladem aplikace NLP ve zdravotnictví?
12 / 12

Počítáme výsledky...

Užitečné a krátké reklamy nám pomáhají vytvářet každý den nový obsah.